LễramắtvàbốcthămgiảiLongBiênmởrộnglần4-2016

LễramắtvàbốcthămgiảiLongBiênmởrộnglần4-2016

Chiều ngày 4/12, BTC giải bóng đá phong trào Long Biên mở rộng lần 4 – 2016 đã tiến hành lễ ra mắt và bốc thăm giải đấu.