Fernando Carro: ‘Barca đang làm điều điên rồ’

Fernando Carro: ‘Barca đang làm điều điên rồ’

“Ở Đức, không ai hiểu Barca. Họ tin rằng những gì Barca làm thời gian qua là điên rồ”, Tổng Giám đốc