Pau FC – đội bóng khiêm nhường ở Ligue 2

Pau FC – đội bóng khiêm nhường ở Ligue 2

Pau (đọc là Pô) là một quận của tỉnh Pyrénées-Atlantiques, với dân số năm 2019 là hơn 75.000 người,