Trận Việt Nam – Malaysia được camera 360 độ, sẽ phạt nghiêm CĐV nào làm điều cấm kỵ này

Trận Việt Nam – Malaysia được camera 360 độ, sẽ phạt nghiêm CĐV nào làm điều cấm kỵ này

Theo đại diện VFF, khoảng 30 camera đã được triển khai ở trong và ngoài SVĐ Mỹ Đình. Số lượng camera