Hơn 1.000 cảnh sát huy động cho bán kết U19 Việt Nam đấu Malaysia

Hơn 1.000 cảnh sát huy động cho bán kết U19 Việt Nam đấu Malaysia

Sau trận hòa 1-1 giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan, để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra, BTC đã